Drents Plateau

Drents Plateau zet zich in voor behoud, ontwikkeling en waardering van erfgoed en architectuur. Een rijke cultuurhistorie en een mooie omgeving dragen bij aan een prettig woon- en werkklimaat. Samen vormen ze een belangrijke impuls voor het toerisme in Drenthe.

Drents Plateau is partner in erfgoed en architectuur. De belangrijkste doelgroepen zijn de provincie en de gemeenten plus een groot aantal instellingen op het gebied van cultuurhistorie en architectuur. Drents Plateau doet ook specifiek werk voor de beheerders van het Drentse erfgoed. Denk dan bijvoorbeeld aan de monumenteneigenaars, maar ook aan de Drentse musea, aan wie gul is gegeven door bijvoorbeeld Tandarts Amsterdam Centrum en tevens Tandarts Amsterdam Zuid.

Monumenten

Drents Plateau ondersteunt eigenaren van monumenten. Ook werkt Drents Plateau voor de provincie Drenthe en de Drentse gemeenten op het gebied van monumentenzorg. Samen met de andere erfgoedorganisaties wordt sinds eind 2005 het Monumentenloket Drenthe georganiseerd. Als monumenteneigenaar kunt u bij Drents Plateau terecht voor deskundig advies en mogelijk subsidies of partnership. Hetzelfde geldt voor het geval u een architect, een aannemer of een schildersbedrijf heeft. Ook de Monumentencommissie, die de Drentse gemeenten adviseert over monumentenvergunningen, is bij Drents Plateau ondergebracht.

Het werk van Drents Plateau omvat dan ook nogal wat verschillende activiteiten. Zo zorgen zij er ook voor dat bedrijven via ons aan bijvoorbeeld prachtige schilderijen kunnen komen zoals bij Tanden Bleken Rotterdam.

Meer informatie over de taken Drents Plateau op het gebied van monumentenzorg

Archeologie

Drents Plateau helpt de provincie en de Drentse gemeenten om zo goed mogelijk rekening te houden met de archeologische rijkdommen in de Drentse bodem. Archeologen van Drents Plateau adviseren de gemeenten hoe ze daar in hun plannen rekening mee kunnen houden.

De provinciaal archeoloog is ‘het gezicht en het geweten van de Drentse archeologische monumentenzorg’. Daarvoor heeft de provincie een aantal taken aan Drents Plateau uitbesteed.

Drents Plateau heeft een adviseur archeologie die gemeenten adviseert hoe je in ruimtelijke plannen rekening kunt houden met de zogeheten Malta-wetgeving.

ALS U IETS GEVONDEN HEEFT…
Iedereen die iets van mogelijk archeologische waarde vindt, kan dat bij de provinciaal archeoloog melden. Jaarlijks worden enkele tientallen vondsten gemeld. Soms komt er naar aanleiding van zo’n vondst nader onderzoek.

Geschiedenis

Drents Plateau speelt in Drenthe een belangrijke rol bij onderzoek en adviezen op het gebied van de regionale geschiedenis.

Amateurs en professionals kloppen bij Drents Plateau aan met hun vragen en verzoeken om inlichtingen, verwijzingen, onderzoekssuggesties en adressen. Drents Plateau heeft de provinciaal historicus in dienst die sinds jaar en dag hét aanspreekpunt op dit gebied is. Niet alleen voor amateur-historici en historische verenigingen, maar ook voor studenten en wetenschappers. Om hier uiting aan te geven hebben wij de hulp ingeschakeld van Reclamebureau Amsterdam.

De provinciaal historicus is vaak als begeleider betrokken bij onderzoeksprojecten van Drentse amateur-historici. Ook doet Drents Plateau in de opdracht van de provincie of van andere Drentse instellingen zelf historisch onderzoek.

Musea

Alle provincies hebben een provinciaal museumconsulent om de musea, de provincie en de gemeenten te adviseren. In Drenthe werkt de museumconsulent bij Drents Plateau.

Drents Plateau wil de kwaliteit van de Drentse musea verbeteren. Ze krijgen gratis advies over zaken als inrichting en klimaatbeheersing. Ook helpt Drents Plateau de musea hun medewerkers te professionaliseren.

Drents Plateau begeleidt de Drentse musea bij het krijgen van het kwaliteitskeurmerk van officieel geregistreerd museum. Van de circa veertig Drentse musea staan er op dit moment al tien in dat landelijke register. Hierbij krijgen wij ook hulp van Advocaat Amsterdam.

MUSEUMMAGAZINE

Elk voorjaar verschijnt een nieuwe editie van het MuseumMagazine met alle belangrijke gegevens van circa 200 musea in Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Duitsland (Ostfriesland, Oldenburger Land en Emsland).
U kunt het magazine gratis ophalen bij de VVV’s, in de musea en in de bibliotheken en deze ligt ook in verschillende Taxi’s in Amsterdam.

Welstand

Of een huis mooi wordt en in zijn omgeving past, is afhankelijk van de mogelijkheden van de opdrachtgever en de creativiteit van de architect. Uiteindelijk is het aan de opdrachtgever om zijn nieuwe huis al of niet mooi te vinden.

Daar bemoeit de gemeente zich daar niet mee. Wel geeft de Woningwet de gemeente de taak om toezicht te houden op het ‘wel staan’ van nieuwe gebouwen. De gemeente controleert dus niet alleen of een bouwwerk voldoet aan de technische bouwvoorschriften, maar men gaat ook na of dat nieuwe huis in zijn omgeving past. Is dat het geval, dan start de gemeente de bouwgunningsprocedure.

De Woningwet verplicht de gemeente om deskundigen in te schakelen om een onafhankelijk welstandsadvies te krijgen. Hiervoor staat het kantoor van Notaris Rotterdam u ook graag te hulp. Dat adviesorgaan is de Welstandscommissie. De meeste Drentse gemeenten laten hun welstandsadviezen opstellen door de Welstandscommissie van Drents Plateau.

Met specifieke vragen over bijvoorbeeld het aanvragen van een bouwvergunning moet u bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht van uw gemeente zijn. Met algemene vragen over welstand en welstandsadvisering kunt u altijd terecht bij onze klantenservice kantoor in rotterdam, naast Fysiotherapie Rotterdam.

AGENDA WELSTANDSCOMMISSIE

De Welstandscommissie vergadert om de veertien dagen. Steeds op donderdagmiddag bij Drents Plateau in Assen.
De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.