Home

Drents Plateau zet zich in voor behoud, ontwikkeling en waardering van erfgoed en architectuur. Een rijke cultuurhistorie en een mooie omgeving dragen bij aan een prettig woon- en werkklimaat. Samen vormen ze een belangrijke impuls voor het toerisme in Drenthe.

Drents Plateau is partner in erfgoed en architectuur. De belangrijkste doelgroepen zijn de provincie en de gemeenten plus een groot aantal instellingen op het gebied van cultuurhistorie en architectuur. Drents Plateau doet ook specifiek werk voor de beheerders van het Drentse erfgoed. Denk dan bijvoorbeeld aan de monumenteneigenaars, maar ook aan de Drentse musea.

Monumenten
Drents Plateau ondersteunt eigenaren van monumenten. Ook werkt Drents Plateau voor de provincie Drenthe en de Drentse gemeenten op het gebied van monumentenzorg. Samen met de andere erfgoedorganisaties wordt sinds eind 2005 het Monumentenloket Drenthe georganiseerd. Als monumenteneigenaar kunt u bij Drents Plateau terecht voor deskundig advies en mogelijk subsidies of partnership. Hetzelfde geldt voor het geval u een architect, een aannemer of een schildersbedrijf heeft. Ook de Monumentencommissie, die de Drentse gemeenten adviseert over monumentenvergunningen, is bij Drents Plateau ondergebracht.

Het werk van Drents Plateau omvat dan ook nogal wat verschillende activiteiten.

Meer informatie over de taken Drents Plateau op het gebied van monumentenzorg